Scrum,
ako ste ho nezažili

Sme jediný poskytovateľ licencovaných kurzov Scrum.org v českom jazyku v ČR. Naše kurzy sú vysoko interaktívne a energické a stojí na moderných metódach vzdelávaní dospelých. Zažite Scrum na vlastnej koži v špičkovej kvalite s hodnotením absolventov ★★★★★

Takto vypilujeme aj vašu kompetenciu k dokonalosti

Zdarma pripravíme kariérnu mapu na mieru a potrebám. Rovnako ako úspešní športovci v ragby, aj vy potrebujete tréningový plán od schopného kouča.
APS PSM PSM II PAL-E PSPO PSPO SPS
Scrum Framework
Škálovaný Scrum
Samo-organizované tímy
Facilitace, coaching, mentoring
Leadership
Plánovanie
Hodnota produktu
Biznis stratégie
Organizačný design
Evidencie Based Managment

Zážitok našich absolventov

Viac ako 7 miliónov korún nám v minulom roku uhradili klienti za 34 otvorených kurzov, 12 workshopov, 10 simulácií a 5 konzultačných služieb. Pracovali sme na projektoch v celkovej hodnote cez 30.000.000 EUR.

A ušetrili klientom náklady, alebo zvýšili tržby o 35%. V prepočte naše služby stáli do 1 procenta z obratu.